Naturvård

Inmedias är med och driver Naturgruppen. Naturgruppen är ett företag som jobbar med tjänster inom naturvård med fokus på biologisk mångfald och levande ekosystem. Vi riktar oss till myndigheter och företag i östra och södra delarna av Sverige.

Gruppen är en sammanslutning av personer med olika kompetenser. Alla är mycket dedikerade sitt uppdrag och specialister inom de områden som berör gruppens tjänster.

Våra tjänster finns inom hela naturvårdsområdet från inventeringar och planering till genomförande i form av röjning och skötsel.

Läs mer>> Naturgruppen.se